mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

26°/

34°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

45 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

4.74/h

Thời tiết