mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

84 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.66/h

Thời tiết