mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

29°/

33°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

59 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

3.57/h

Thời tiết