mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

29°/

31°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

77 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

4.3/h

Thời tiết