mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

29°/

29°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

80 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.28/h

Thời tiết