Thời tiết Huyện Đăk Hà - Kon Tum

mây đen u ám

27.3°

mây cụm

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Nghệ An
Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm tại Nghệ An
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Nghệ An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Nghệ An
Gió

2.6 km/h

Nhiệt độ Huyện Đăk Hà - Kon Tum

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Nghệ An
30° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Nghệ An
26° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Nghệ An
30° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Nghệ An
23° / 22°