Thời tiết Xã Đông Phong - Huyện Yên Phong

mây đen u ám

29.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Nghệ An
Thấp/Cao

29°

/

30°

Độ ẩm tại Nghệ An
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Nghệ An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Nghệ An
Gió

1.24 km/h

Nhiệt độ Xã Đông Phong - Huyện Yên Phong

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Nghệ An
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Nghệ An
31° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Nghệ An
30° / 35°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Nghệ An
29° / 24°