Thời tiết Xã Trung Nghĩa - Huyện Yên Phong

mây đen u ám

29.1°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Nghệ An
Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm tại Nghệ An
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Nghệ An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Nghệ An
Gió

0.81 km/h

Nhiệt độ Xã Trung Nghĩa - Huyện Yên Phong

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Nghệ An
31° / 29°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Nghệ An
31° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Nghệ An
31° / 35°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Nghệ An
28° / 25°